Vrijwilligers verbinden

Projecten

Venzo voert verschillende projecten uit. Deze opdrachten doen we uit eigen initiatief en in opdracht van derden, zoals de gemeente of instellingen. In de loop der jaren hebben we zo heel wat projecten uitgevoerd, allemaal met als gemene deler het vrijwilligerswerk.

Heb je een idee voor een project en wil je deze met Venzo uitvoeren of door Venzo laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op via info@venzo.co.nl.

De burgeracademie

De burgeracademie is een project van Venzo, gericht op deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, organisaties en andere geïnteresseerden. Binnen de burgeracademie kan iedereen docent of student zijn. Het aanbod bestaat uit cursussen, workshops, lezingen en informatiebijeenkomsten. Wil je jezelf ontwikkelen? Of heb je een lesaanbod en wil je anderen lesgeven? Kijk dan op de website van de burgeracademie en meld je aan! Lees hier meer over de burgeracademie.

Netwerk Gepensioneerde Professionals Nederland

Het Netwerk Gepensioneerde Professionals Nederland (NGPN) is precies wat de naam zegt: een netwerk waarin gepensioneerde professionals die te jong zijn voor de geraniums en zich nog volop inzetten voor de samenleving. Zij doen specialistisch vrijwilligerswerk: ze helpen organisaties met vraagstukken waar zij tijdens hun carrière ervaring in hebben opgedaan. Denk hierbij aan gepensioneerde accountants die organisaties helpen met hun jaarrekeningen, architecten die helpen met de plannen voor verbouwingen en oud-docenten die ondersteunen bij het opzetten van een curriculum. Wil je meer weten over het NGPN? Of ben je gepensioneerd en wil je je aanmelden? Kijk dan op de website.

De Vrijwilligersdag

Sinds 2008 organiseert Venzo jaarlijks de Vrijwilligersdag. Deze dag zetten we de de mensen die zich vrijwillig inzetten in en voor Stadsdeel Zuidoost in het zonnetje en brengen we vrijwilligerswerk onder de aandacht.

In de loop der jaren is deze dag gegroeid tot een jaarlijks terugkerend fenomeen, waarbij organisaties, Venzo en de gemeente teruggeven aan de vele vrijwilligers die het stadsdeel rijk is. Kijk op de website voor meer informatie over de diverse edities van de Vrijwilligersdag.

Huiselijk geweld & kindermishandeling

Weet jij wat je moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling? We willen via ons netwerk aan organisaties in gesprek gaan met sleutelfiguren die huiselijk geweld kunnen signaleren. Samen willen we bijdragen aan de preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees meer over dit project op deze pagina.

Opstapje naar vrijwilligerswerk

Dit project is bedoeld voor mensen die graag ‘mee willen doen’, maar niet goed weten hóe en net een duwtje in de rug nodig hebben. Er zijn twee rondes, elk met plek voor vijftien deelnemers. Tijdens het traject gaan de deelnemers met verschillende vragen aan de slag. In de tweede fase gaan zij vrijwilligerswerk doen. Lees hier meer over dit projecten en de aanmeldmogelijkheden.

Vrijwilligerscoördinatie opvanglocaties van HVO-Querido

Walborg

In Walborg (Buitenveldert) is voor uitgeprocedeerde asielzoekers een bed-, bad en broodvoorziening opgezet. Zij kunnen hier dagelijks terecht. Venzo bemiddelt vrijwilligers naar Walborg, die de medewerkers ondersteunen bij de werkzaamheden. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Winteropvang

Jaarlijks zet de gemeente Amsterdam een winteropvang op voor dak- en thuislozen. Hier kunnen zij terecht voor een warme maaltijd, ontbijt en een lunchpakket. Verder kan men hier douchen, slapen en tot rust komen. Venzo zet een poule op van vrijwilligers die zich op deze locatie inzetten. Lees hier meer over het project.

Poeldijkstraat

De opvang Poeldijkstraat is een in- en doorstroomvoorziening waar dak- en thuislozen tijdelijk kunnen wonen in afwachting van een andere woonplek. De bewoners zijn betrokken en medeverant- woordelijk voor de invulling en organisatie van activiteiten tijdens hun verblijf bij de opvang. Venzo bemiddelt enthousiaste vrijwilligers naar de opvang in de Poeldijkstraat. Lees hier meer over dit project.

Schuitenhuisstraat

Ook in de Schuitenhuisstraat in Osdorp is en sobere avond- en nachtopvang gecreëerd voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze locatie is specifiek ingericht voor mannen. Maximaal 75 personen kunnen hier verblijven. Venzo bemiddelt vrijwilligers naar deze opvang, waar zij de medewerkers ondersteunen met hun werkzaamheden. Meer informatie over deze opvang vind je hier.

De Aak

De Aak in Osdorp is een 24-uurs opvang voor mensen met een meervoudige kwetsbaarheid en zorgvraag. Vrijwilligers ondersteunen op deze locatie bij activiteiten,verzorgen het ontbijt of gaan mee naar bijvoorbeeld ziekenhuisafspraken. Zou jij ook op deze locatie aan de slag willen? Lees hier dan meer over het project of ga meteen naar de vacature.

Derkinderenstraat

Op deze locatie worden ongedocumenteerden  die geen onderdak hebben opgevangen. Vrijwilligers ondersteunen hier de medewerkers en doelgroep. Ben je benieuwd wat wij hier doen? Lees dan hier verder. Ook kan je zelf aan de slag op de Derkinderenstraat, klik dan hier.

 

Eerdere projecten

In het verleden heeft Venzo diverse projecten ontwikkeld en uitgevoerd. Dankzij deze ervaring hebben wij specifieke expertise opgebouwd. We vinden het altijd leuk om mee te denken of deze projecten eventueel voor jouw organisatie op te starten. Hieronder een greep. Wil je meer informatie of de mogelijkheden bespreken? Neem dan contact met ons op of bel naar 020-7601170.

Vrijwillige Eigen Taal Ondersteuners

Eigen Taal Ondersteuners zijn vrijwilligers die vertaalden voor statushouders bij bijvoorbeeld de gemeente of woningbouwvereniging. Venzo had een poule opgezet van vrijwilligers die Tibetaans, Arabisch, Tigrinya of één van de Chinese talen spreken. Lees hier meer over het project.

 

Vrijwilliger in Beeld

Dit project was een samenwerking tussen Stadsblad de Echo, fotograaf Hans Mooren en Venzo. Met dit project brachten we vrijwilligerswerk onder de aandacht en gaven we een beeld van hoe divers vrijwilligerswerk is: van werken bij de schooltuinen tot in een zorginstelling, van het verzorgen van traditionele danslessen tot het verzorgen van dieren op de kinderboerderij. Sinds juni 2015 verscheen wekelijks een portret met artikel van één of meerdere vrijwilligers die actief zijn in Amsterdam. In dit artikel beschreef de vrijwilliger wat voor vrijwilligerswerk hij of zij doet en de eigen motivatie. Lees hier meer over het project en de samenwerking.

De trap op via vrijwilligerswerk

Dit project richtte zich op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vrijwilligerswerk werd ingezet als middel voor re-integratie, participatie en eventueel inburgering.

Met behulp van het project De trap op via Vrijwilligerswerk werden DWI re-integratieclienten geactiveerd en gestimuleerd om actieve dagbesteding, in de vorm van vrijwilligerswerk, uit te voeren. Het vrijwilligerswerk werd gezien als een laagdrempelige manier om actief te zijn en om vaardigheden bij te schaven en te ontwikkelen. Ook werd gewerkt aan de opbouw en optimalisatie van het CV met de opgedane (vrijwillige) werkervaring. Dit proces vond plaats onder begeleiding van een coach. Lees meer over het project op deze pagina.

Taalcoach ZO

Oefenen met de Nederlandse taal tijdens het winkelen, tijdens een museumbezoek of gewoon lekker thuis. Taalcoach ZO was het project als het ging over het laagdrempelig oefenen van de Nederlandse taal.

Binnen dit project zetten bewoners zich vrijwillig in als taal-oefenmaatje voor medebewoners die graag wat extra oefening wilden. Vaak willen mensen wel de Nederlandse taal leren, en doen ze dat ook, maar wordt er in hun eigen omgeving te weinig de Nederlandse taal gesproken, waardoor ze niet aan voldoende oefening toekomen. Taalcoach ZO bood hier gelegenheid voor.

De kracht van dit project was dat de koppelingen op maat werden gemaakt, rekening houdend met vele verschillende factoren en voorkeuren. Zo werd getracht de koppelingen en het oefenproces zo succesvol mogelijk te maken. Lees hier meer over het project.

LeefZO!

LeefZO! is een project gericht op de gezondheid, rekening houdend met culturele eetgewoonten. Via de burgeracademie zijn er ruim dertig bewoners opgeleid tot vrijwillige voorlichters, die graag andere bewoners bewust willen maken over het belang van een gezonde leefstijl. De LeefZO! voorlichters geven via de burgeracademie advies en voorlichting over wat het belang hierbij is van gezonde voeding, voldoende beweging en het minimaliseren van gewoonten zoals roken, drank- en drugsgebruik.

Vrijwilligerspoule basisscholen Holendrecht

Basisscholen De Brink, De Holendrechtschool, Mobiel en De Morgenster doen mee aan een project van de Gemeente Amsterdam om de ouder- en buurtbetrokkenheid bij hun scholen en activiteiten te versterken en vergroten. Kinderen presteren beter op een school in een actieve en betrokken buurt! De gemeente heeft Venzo gevraagd een poule van vrijwilligers op te zetten, die zich op en rond de scholen in zullen zetten. Lees hier meer over het project.

Welkom Winkel

In de officiële Welkom Winkel van Amsterdam werden kleding, schoenen, toiletartikelen en speelgoed voor vluchtelingen ingezameld. Vele mensen uit Amsterdam en omstreken hebben spullen gedoneerd. Venzo beheerde en runde deze winkel. Vrijwilligers hebben zich ingezet om de kleding uit te zoeken en te sorteren en te zorgen dat het bij de noodopvanglocaties terecht kwam. Verschillende organisaties hebben zich hier vrijwillig een dag ingezet om te ondersteunen bij de taken in de Winkel. Ook hebben verschillende bedrijven goederen gedoneerd.

Noodopvanglocaties vluchtelingen

In 2015 kwam een grote groep vluchtelingen in Amsterdam aan. In Amsterdam Zuidoost werden twee noodopvanglocaties geopend, in Nieuw-West en op andere plekken in de stad. Venzo zette vrijwilligers in op drie noodopvanglocaties. Daar hielpen de vrijwilligers met het uitserveren van maaltijden, bij de verdeling van kleding en linnengoed en met activiteiten. Dankzij de inzet van deze vele vrijwilligers was de opvang van vluchtelingen in Amsterdam goed geregeld. Lees hier meer over het project.