Alexanderkade

Vrijwilliger worden?

Alexanderkade

In de woonvoorziening De Alexanderkade verblijven 37 jongeren van 18 tot 25 jaar met langdurige psychiatrische problematiek.

Voor de jongeren in de Alexanderkade is verblijf in een klinische setting niet langer nodig en terugkeer naar het ouderlijke huis niet mogelijk. De jongeren hebben onvoldoende (woon)vaardigheden om zelfstandig te wonen. In de woonvoorziening is het doel het bevorderen van het psychisch en sociaal evenwicht van de jongeren in een zo gewoon mogelijke, huiselijke en veilige woonomgeving.

De begeleiding die de jongeren krijgen is gericht op het ontwikkelen van woonvaardigheden, zowel op praktisch (koken, huishouden, omgaan met geld) als sociaal gebied. Daarnaast is er veel aandacht voor scholing en dagbesteding.

Jongeren worden gestimuleerd om door te stromen naar een zelfstandiger woonvorm. De maximale verblijfsduur bij de Alexanderkade is anderhalf à twee jaar.

Venzo is gevraagd voor bemiddeling en coördinatie van vrijwilligers die activiteiten kunnen ondernemen met de jongeren. Denk aan wandelen,  gamen, een luisterend oor bieden/praatje maken, (sport)activiteit organiseren en vrijwilligers die samen met de jongeren kookactiviteiten ondernemen op vrijdag en in het weekend.

Zou jij je hier in willen zetten? Neem dan contact met ons op!