Geweld(ig) in huis 2.0

Preventie huiselijk geweld en kindermishandeling

Preventie huiselijk geweld en kindermishandeling

Weet jij wat je moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld & kindermishandeling (HGKM)? Hoe handel jij bij signalen? HGKM is een lastig thema, maar het is van wezenlijk belang om het aan te pakken.

Wij proberen ons steentje bij te dragen aan de terugdringing van HGKM door scholing over en bekendmaking van dit thema. We willen via ons netwerk aan organisaties in gesprek gaan met sleutelpersonen die huiselijk geweld kunnen signaleren. Met hen onderzoeken we de vragen over dit thema, zodat we in samenwerking bijdragen aan de preventie van HGKM. Wij ondersteunen en informeren hen met onze kennis.

Daarnaast willen we een aantal activiteiten aanbieden:

  • Contactpunten in de wijk voor ontmoeting, intervisie en coaching. We gaan wekelijks op plekken in de buurt zitten om beter aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van de aandachtsfunctionarissen. We denken daarbij aan buurtplekken zoals buurtwerkkamers, buurthuizen en andere openbare ruimtes. Dat zijn locaties waar bewoners en mensen uit organisaties van informele zorg en welzijn én van formele organisaties elkaar vaker ontmoeten en informatie uitwisselen.
  • Deskundigheidsbevordering en verdieping om de vrijwillige aandachtsfunctionarissen beter toe te rusten om hulpvragers te ondersteunen geven we voorlichting en training op relevante thema’s en waar nodig aansluitend bij de gebiedsaanpak.
  • Belangenbehartiging vrijwillige aandachtsfunctionarissen: zoals verzekering, eventuele onkostenvergoeding en heldere afspraken over verdeling van taken bij het ondersteunen van hulpvragers. Bovendien zet Venzo zich in om de positie van vrijwillige aandachtsfunctionarissen te versterken, zodat zij zich meer gewaardeerd en gehoord voelen.
  • Basiscursus voor nieuwe vrijwillige aandachtsfunctionarissen om hen op te leiden voor hun toekomstige rol ter ondersteuning van hulpvragers in hun omgeving. Daarbij leren ze onder andere hun eigen grenzen te bewaken en niet op de stoel van de professionele hulpverlener te gaan zitten.

Bekijk hier het Handboek Samen Sterker tegen HGKM en andere relevante documenten.

Wil je meer horen over dit project en/of samenwerkingsmogelijkheden verkennen?

Neem contact op met Sheela Vyas, adviseur Huiselijk Geweld/ Kindermishandeling via s.vyas@venzo.co.nl, 020-7601170 of 06-54635648.

Geweld(ig) in huis - YouTube video's

Er zijn binnen het project diverse films gemaakt rondom het thema huiselijk geweld en kindermishandeling. Bekijk ze op ons YouTube kanaal:
GEWELDig IN HUIS – Quiz
GEWELDig IN HUIS – Stop the beating
GEWELDig IN HUIS – Het verhaal van Cherries

Aanpak tijdens corona

De coronapandemie raakt ons allemaal. We houden onze afstand, werken wellicht vanuit huis en de kinderen gaan niet naar school. Wat betekent dat voor bewoners? Wat maken zij allemaal mee? In een aantal filmpjes kan je luisteren naar de persoonlijke verhalen van gezinnen in deze tijd.

Bekijk hier de eerste en hier de tweede video van twee vriendinnen die lief en leed delen tijdens deze corona crisis. De volgende twee films gaan over samenwonende vrouwen, bekijk deel één hier en deel twee hier. In het laatste deel praten twee meisjes over de voor- en nadelen van deze periode.

Contact of meer informatie?
Wil je na het zien van de video’s met iemand spreken of ben je op zoek naar meer informatie? Bekijk dan onderstaande mogelijkheden.

Kindertelefoon 0800 – 0432
Veilig thuis 0800 – 2000
Luisterlijn 020 – 6757575 / 0900 0767
Ouder Kind Teams: 020 – 5555 961
MaDi: 020-3141618
In geval van acuut gevaar bel je altijd de politie op 112

Venzo: Sheela Vyas 06-54635648 of s.vyas@venzo.co.nl
Stadsdeel Amsterdam Zuidoost: Naïra Gomez n.gomez@amsterdam.nl

Volgende leden van de meldcode groep Amsterdam Zuidoost
Stichting Carabic: Leila Azzam 06-43032260; Maureen Hubbard 06-24856796
Stichting Profor: Lucia Martis 020–6902626; Leida van Tuijl 06-81986686
Stichting Duurzaamheid360: Carmen Rampersad 06-40547891
Kindercoach Warsha Atwarie, praktijk-kindervreugde.nl: 06-19081466

Zie op internet ook
https://academiepratenmetkinderen.nl/wat-als-het-op-school-veiliger-is/
https://www.nji.nl/coronavirus
https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl
https://www.sociaalweb.nl/blogs/hoe-praat-je-met-je-kinderen-over-het-corona-virus?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Sociaalweb+nieuwsbrief+20-03-2020

Chatmogelijkheden voor slachtoffers huiselijk geweld en omstanders
Sterk Huis helpt mensen bij een lastige of bedreigende (thuis)situatie of door een moeilijke periode: https://www.sterkhuis.nl/contact/
Bij Chat met Fier kunnen kinderen, jongeren en volwassenen (anoniem) hun verhaal delen: https://www.fier.nl/chat
Anoniem chatten: https://www.chathulp.nu/chatten-over-huiselijk-geweld
Vragen over wat je het beste kunt doen: https://www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/huiselijk-geweld/
Bij psychische klachten: https://wijzijnmind.nl/help-mij
Online hulp voor vrouwen bij partnergeweld: https://www.safewomen.nl/
Ouderchat: www.ouderchat.nl