Geweld(ig) in huis 2.0

Preventie huiselijk geweld en kindermishandeling

Preventie huiselijk geweld en kindermishandeling

Weet jij wat je moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld & kindermishandeling (HGKM)? Hoe handel jij bij signalen? HGKM is een lastig thema, maar het is van wezenlijk belang om het aan te pakken.

Wij proberen ons steentje bij te dragen aan de terugdringing van HGKM door scholing over en bekendmaking van dit thema. We willen via ons netwerk aan organisaties in gesprek gaan met sleutelpersonen die huiselijk geweld kunnen signaleren. Met hen onderzoeken we de vragen over dit thema, zodat we in samenwerking bijdragen aan de preventie van HGKM. Wij ondersteunen en informeren hen met onze kennis.

Daarnaast willen we een aantal activiteiten aanbieden:

  • Contactpunten in de wijk voor ontmoeting, intervisie en coaching. We gaan wekelijks op plekken in de buurt zitten om beter aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van de aandachtsfunctionarissen. We denken daarbij aan buurtplekken zoals buurtwerkkamers, buurthuizen en andere openbare ruimtes. Dat zijn locaties waar bewoners en mensen uit organisaties van informele zorg en welzijn én van formele organisaties elkaar vaker ontmoeten en informatie uitwisselen.
  • Deskundigheidsbevordering en verdieping om de vrijwillige aandachtsfunctionarissen beter toe te rusten om hulpvragers te ondersteunen geven we voorlichting en training op relevante thema’s en waar nodig aansluitend bij de gebiedsaanpak.
  • Belangenbehartiging vrijwillige aandachtsfunctionarissen: zoals verzekering, eventuele onkostenvergoeding en heldere afspraken over verdeling van taken bij het ondersteunen van hulpvragers. Bovendien zet Venzo zich in om de positie van vrijwillige aandachtsfunctionarissen te versterken, zodat zij zich meer gewaardeerd en gehoord voelen.
  • Basiscursus voor nieuwe vrijwillige aandachtsfunctionarissen om hen op te leiden voor hun toekomstige rol ter ondersteuning van hulpvragers in hun omgeving. Daarbij leren ze onder andere hun eigen grenzen te bewaken en niet op de stoel van de professionele hulpverlener te gaan zitten.

Bekijk hier het Handboek Samen Sterker tegen HGKM en andere relevante documenten.

Wil je meer horen over dit project en/of samenwerkingsmogelijkheden verkennen?

Neem contact op met Sheela Vyas, adviseur Huiselijk Geweld/ Kindermishandeling via s.vyas@venzo.co.nl, 020-7601170 of 06-54635648.

Campagne Orange the world

Orange the world is de wereldwijde, jaarlijkse campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes en vindt plaats van 25 november tot 10 december. 25 november is de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen en 10 december is de Internationale Mensenrechtendag. Tijdens deze periode voeren ook de partijen uit de Geweldig in Huisgroep en anderen campagne. Hieronder hebben wij een overzicht gemaakt van de activiteiten in/door Amsterdam Zuidoost.

 

Activiteiten Orange the world

Geweldig in huisgroep

Vrijdag 24 november
Deel 1 Workshopserie Geweldloos communiceren/bewustwording | Tori Oso, Geldershoofd 72 | Organisator St. Duurzaamheid 360º | Aanmelden bij Carmen op 0640547891

Zaterdag 25 november, 14:00 – 18:00 uur
Landelijke aftrap Orange the world Amsterdam | De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102 | Organisator Giney Liu & Ibtissam Young Afat

Van 25 november tot en met 23 december (openingstijden NoLIMIT)
Foto-expositie “Wij doorbreken de cirkel van geweld” | NoLIMIT, Geldershoofd 80 | Organisator Gemeente Amsterdam & NoLIMIT

Van 25 november tot en met 14 december (besloten bijeenkomsten)
Training & coaching om je authentieke, innerlijke kracht te hervinden | Salon Kikkenstein en buurthuis de Bonte Kraai | Organisator Cirkel van Harmonie in samenwerking met Heide Coaching

Maandag 27 november, 09:00 – 11:00 uur 
Aftrap Zuidoost hijsen Orange the worldvlag en ontbijt. Landering podcast + drie portretten, posters Geweldig in Huis groep | Stadsdeelkantoor, Anton de Komplein 150 | Organisator Gemeente Amsterdam stadsdeel Zuidoost, Venzo&Swazoom Welzijn, Masterplan Zuidoost. Aanmelden via n.gomez@amsterdam.nl

Maandag 27 november, 17:00 – 21:00 uur
Workshop Vergroten gendertolerantie middels dialoog tussen jongeren | Buurthuis Anansi, Daalwijkdreef 11 | Organisator Praktijk Jong Loy met Waldy Neijhorst | Aanmelden Rossana Jong Loy 06-42921686

Dinsdag 28 november, 09:30 – 13:00 uur
Foto expo met ontbijt & dialoog met ervaringsdeskundige | NoLIMIT, Geldershoofd 80 | Organisator Stage & Stories + de Blijfgroep | Aanmelden bij Meera 06-34103333

Dinsdag 28 december, 12:00 – 15:00 uur 
Uitwisseling vrouwengroep over huiselijk geluk en druk omgeving | Buurthuis Bonte Kraai, Kraaiennest 68 | Organisator All you need is time | Aanmelden bij Astrid via 06-87016171

Dinsdag 28 november, 17:00 – 20:00 uur
Dialoog Huiselijk Geluk | Buurthuis Bonte Kraai, Kraaiennest 68 | Organisator Vrouwenlounge | Aanmelden bij Ingrid 06-29262010

Woensdag 29 november, 09:30 – 11:30 uur 
Dialoog Geweldig in huis met ontbijt | Community Center Mijehof, Mijehof 404 | Organisator Carabic | Aanmelden bij Maureen via 06-24856796

Woensdag 29 november, 18:00 – 21:00
Filmvoorstelling en nagesprek | Community Center Mijehof, Mijehof 404 | Organisator Carabic | Aanmelden bij Maureen via 06-24856796

Woensdag 29 november, 18:30 – 21:45 (besloten bijeenkomst)
Meldcode training voor vrijwilligers van Cuento Contigo | Venicultura, Hogevecht 229A | Organisator Veni Cultura

Donderdag 30 november, 13:30 – 17:30 uur
Expositie Kunstproject voor en door kinderen en volwassenen van de H-buurt, tentoonstelling, filmvoorstelling | Zandkasteel, Bijlmerplein 888 | Organisator Stichting Profor | Aanmelden via l.martis@profor.nl

Vrijdag 1 december, 10:00 – 13:00 uur
Deel 2 Workshopserie Geweldloze communicatie/bespreekbaar maken | Tori Oso, Geldershoofd 72 | Stichting Duurzaamheid 360º | Aanmelden bij Carmen via 06-40547891

Vrijdag 1 december, 11:00 – 15:00 uur (besloten bijeenkomst)
Training Krachtvrouwen regiepakken na huiselijk geweld | NoLIMIT, Geldershoofd 80 | Organisator Stichting Human Empowerment

Vrijdag 1 december, 18:00 – 20:00 uur (besloten bijeenkomst)
Willen wij Huiselijk Geweld of dat het Geweldig is thuis? | Sociëteit H-buurt, Hogevecht 187 A | Organisator Kinderen van morgen

Vrijdag 1 december, 17:00 – 19:00 uur 
Uitwisseling over huiselijk geweld tegen vrouwen en meisjes | NoLIMIT, Geldershoofd 80 | Organisator Walk & Talk | Aanmelden bij Ogor via 06-28579205

Maandag 4 december, 12:30 – 15:30 uur 
Dialoog Ouderenmishandeling en financieel misbruik | Buurthuis Holendrecht, Holendrechtplein 38 | Organisator Buurvrouwennetwerk | Aanmelden via buurvrouwennetwerk@gmail.com

Dinsdag 5 december, 09:30 – 13:00 uur
Foto expo met ontbijt & dialoog met ervaringsdeskundige | NoLIMIT, Geldershoofd 80 | Organisator Stage & Stories + de Blijfgroep | Aanmelden bij Meera 06-34103333

Woensdag 6 december, 09:30 – 13:00 uur (besloten bijeenkomst)
Meldcode training | Sociëteit H-buurt, Hogevecht 187 A | Organisator Profor

Vrijdag 8 december, 10:00 – 13:00 uur 
Deel 3 Workshopserie Geweldloze communicatie/Weerbaarheid/Assertiviteit | Tori Oso, Geldershoofd 72 | Organisator Stichting Duurzaamheid 360º | Aanmelden bij Carmen via 06-40547891

Vrijdag 8 december, 11:00 – 15:00 uur (besloten bijeenkomst)
Training Krachtvrouwen regie pakken na huiselijk geweld | NoLIMIT, Geldershoofd 80 | Organisator Human Empowerment

Vrijdag 8 december, 17:00 – 19:00 uur
Uitwisseling huiselijk geweld tegen vrouwen en meisjes | NoLIMIT, Geldershoofd 80 | Organisator Walk & Talk | Aanmelden bij Ogor via 06-28579205

Vrijdag 8 december, 17:00 – 21:00 uur (besloten bijeenkomst)
Workshop Op weg naar healing met NET (Narrative Exposure Therapy) voor jongeren | Jeugdcentrum Anansi, Daalwijkdreef 11 | Organisator Praktijk Jong Loy en Sultan Alper

Zaterdag 9 december, 11:00 – 14:00 uur 
Op zoek naar winkelend publiek voor #medestanders pledge | Winkelcentrum de Kameleon, K-buurt | Organisator Cirkel van Harmonie, Soroptimisten Zuid/Amstel

Zaterdag 9 december, 14:00 – 16:30 uur
Orange Holendrecht. We kleuren onze buurt oranje: uitwisseling hoe wij geweld tegen vrouwen en meisjes kunnen stoppen | Buurthuis Holendrecht, Holendrechtplein 38 | Organisator Stichting Human Empowerment | Aanmelden: 06-30340794 of stichtinghuman.empowerment@hotmail.com

Zaterdag 9 december, 14:00 – 17:00 uur
Workshop Zelfrespect | BK Harmony House, Kagelinkkade 5 | Organisator BK Harmony House | Aanmelden bijlmer.ams@nl.brahmakumaris.org of 020-7529893

Zaterdag 9 december, 15:00 – 18:00 uur (besloten bijeenkomst)
Uitwisseling met ervaringsdeskundigen | Mi na Mi Amsterdam | Organisator Mi na Mi Amsterdam

Maandag 11 december, 14:00 – 17:00 uur
Netwerkbijeenkomst afsluiting Orange the Worldcampagne, Presentatie Geweldig in Huis verslag, Presentatie plannen en ambitie voor 2024 | NoLIMIT, Geldershoofd 80 | Organisator Geweldig in Huisgroep | Aanmelden via n.gomez@amsterdam.nl

Aandachtsfunctionarissen/vertrouwenspersonen

Geweldig in huisgroep

Geweld(ig) in huis - YouTube video's

Er zijn binnen het project diverse films gemaakt rondom het thema huiselijk geweld en kindermishandeling. Bekijk ze op ons YouTube kanaal:
GEWELDig IN HUIS – Quiz
GEWELDig IN HUIS – Stop the beating
GEWELDig IN HUIS – Het verhaal van Cherries

Bekijk hier de eerste en hier de tweede video van twee vriendinnen die lief en leed delen tijdens deze corona crisis. De volgende twee films gaan over samenwonende vrouwen, bekijk deel één hier en deel twee hier. In het laatste deel praten twee meisjes over de voor- en nadelen van deze periode.

Overzicht partijen

Contact of meer informatie?
Wil je met iemand spreken of ben je op zoek naar meer informatie? Bekijk dan onderstaande mogelijkheden.

In geval van nood/spoed/acuut gevaar, bel je altijd 112

 

Een luisterend oor/zorgvragen
Kindertelefoon 0800 – 0432
Luisterlijn 020 – 675 75 75 / 0900 – 0767
Veilig thuis 0800 – 2000
Ouder Kind Teams: 020 – 555 59 61
Buurtteams Zuidoost: 020 – 314 16 18

Venzo & Swazoom Welzijn: Omnyah Saad 06 – 22 12 85 86
Stadsdeel Amsterdam Zuidoost: Naïra Gomez n.gomez@amsterdam.nl of 06 – 27 09 05 79

Volgende leden van de meldcode groep Amsterdam Zuidoost
Stichting Carabic: Leila Azzam 06-43032260; Maureen Hubbard 06-24856796
Stichting Profor: Lucia Martis 020–6902626; Leida van Tuijl 06-81986686
Stichting Duurzaamheid360: Carmen Rampersad 06-40547891
Kindercoach Warsha Atwarie, praktijk-kindervreugde.nl: 06-19081466

Zie op internet ook
https://academiepratenmetkinderen.nl/wat-als-het-op-school-veiliger-is/
https://www.nji.nl/coronavirus
https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl
https://www.sociaalweb.nl/blogs/hoe-praat-je-met-je-kinderen-over-het-corona-virus?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Sociaalweb+nieuwsbrief+20-03-2020

Chatmogelijkheden voor slachtoffers huiselijk geweld en omstanders
Sterk Huis helpt mensen bij een lastige of bedreigende (thuis)situatie of door een moeilijke periode: https://www.sterkhuis.nl/contact/
Bij Chat met Fier kunnen kinderen, jongeren en volwassenen (anoniem) hun verhaal delen: https://www.fier.nl/chat
Anoniem chatten: https://www.chathulp.nu/chatten-over-huiselijk-geweld
Vragen over wat je het beste kunt doen: https://www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/huiselijk-geweld/
Bij psychische klachten: https://wijzijnmind.nl/help-mij
Online hulp voor vrouwen bij partnergeweld: https://www.safewomen.nl/
Ouderchat: www.ouderchat.nl