Integrale Scholenaanpak Holendrecht

Vrijwilliger worden?

Maatschappelijke inzet basisscholen

De Integrale School Aanpak Holendrecht was een project van de gemeente Amsterdam, gericht op het vergroten van de kansen van vooral kwetsbare kinderen in aandachtswijken. Voor dit project had Venzo in Holendrecht een poule van vrijwilligers opgezet en een participatieagenda opgesteld.

De vrijwilligers in de poule zetten zich in en rondom vier basisscholen in Holendrecht in, maar ook de activiteiten van de buurtkamers, buurthuis en andere actieve partijen speelden een rol in dit project. De deelnemende basisscholen waren De Brink, De Holendrechtschool, Mobiel en De Morgenster.

De vrijwilligers speelden in op allerlei vlakken, zoals het helpen bij het geven van ontbijt, meegaan met excursies of schoolreisjes, voorlezen of bibliotheekbeheer.