Opstapje naar vrijwilligerswerk

Vrijwilliger worden?

Opstapje naar vrijwilligerswerk

Op maandag 3 mei hebben we weer tien deelnemers verwelkomd voor de tweede ronde van ´Het opstapje naar vrijwilligerswerk´! Dankzij financiële steun van het Oranje Fonds, Nut Amsterdam en Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe! Het traject is bedoeld voor mensen die graag ‘mee willen doen’, maar niet goed weten hóe. Die net dat duwtje in de rug nodig hebben.

Tijdens het traject leren deelnemers diverse vaardigheden. Zoals feedback geven en ontvangen, grenzen kennen en stellen en samenwerken. Zodat zij daarna goed voorbereid vrijwilligerswerk kunnen doen. Wij vinden het belangrijk om dit traject aan te bieden, waarbij de burgeracademie de organisatie voor haar rekening neemt. En dankzij ons grote netwerk van maatschappelijke organisaties vinden deelnemers geschikte vrijwilligersactiviteiten.

Het programma ziet er als volgt uit:
Fase 1 – in vier bijeenkomsten van twee uur gaan de deelnemers met verschillende vragen aan de slag. We starten deze fase met een oriëntatie op vrijwilligerswerk. Wat houdt het in, wat betekent het, wat doet een vrijwilliger wel/niet en wat levert het op? In de bijeenkomsten daarna gaan we aan de slag met de deelnemers. We kijken naar vragen zoals: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, welke stappen ga ik zetten en waar kan ik die stappen zetten? Ervaringsdeskundigen presenteren over hun ervaring met vrijwilligerswerk en de voordelen die ze (hebben) ervaren.

Fase 2 – na deze bijeenkomsten gaan deelnemers vrijwilligerswerk doen. De duur bouwen we stap voor stap op. Daarnaast wonen deelnemers een aantal bijeenkomsten bij die hen ondersteunen in het vrijwilligerswerk. De bijeenkomsten zijn een perfecte gelegenheid om ervaringen tijdens het vrijwilligerswerk te bespreken en evalueren.

Selectie van deelnemers:
Na een persoonlijke intake en op basis van wederzijds vertrouwen starten mensen met het traject ‘Opstapje naar vrijwilligerswerk’. Tijdens de intake achterhalen wij wat de wensen, verwachtingen en mogelijkheden voor de deelnemer zijn.

Impact/resultaten:
We vragen onze deelnemers om een Competentie Ontwikkel Plan (COP) te formuleren. Deze vullen we gezamenlijk in bij de eerste bijeenkomst van fase één. Aan het einde van de eerste fase bespreken we de COP en bekijken we of de deelnemers de doelstellingen hebben gehaald. Deze COP houden we ook aan bij fase twee. We vullen hem aan waar nodig en kijken aan het eind van de tweede fase welke impact het traject heeft gehad. Natuurlijk met behulp van de trainers en ondersteunende vrijwilligers.