Penvoerder Social Pact

Samen voor een sterk Zuidoost!

Meer informatie?

Penvoerder Social Pact

Alle bewoners van Amsterdam Zuidoost verdienen gelijke kansen. Ook als ze te maken hebben met (tijdelijke) uitdagingen als laaggeletterdheid, armoede, werkloosheid, eenzaamheid of schooluitval.

Het Social Pact is een alliantie van bewoners, tientallen grote en kleine maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven uit Amsterdam Zuidoost. Deze organisaties zetten zich in voor een positieve verandering in Amsterdam Zuidoost, en hebben elkaar opgezocht om hierin samen op te trekken. Door activiteiten op elkaar af te stemmen, samen te leren en te groeien en samen signalen uit het stadsdeel om te zetten in nieuwe projecten of ontwikkelingen.

Venzo is lid van het Social Pact, maar speelt daarnaast een rol als ondersteuner van het Social Pact. Venzo organiseert onder andere de vergaderingen en treedt op als penvoerder bij het aanvragen van gezamenlijke subsidies van leden van het Social Pact.

Meer weten over het Social Pact?
Bezoek dan onze website: www.socialpact.nu
Of neem contact op via info@socialpact.nu