Publicatie

Belangrijke gegevens op een rij

Venzo&Swazoom Welzijn is een onafhankelijke stichting en op deze pagina vind je de belangrijkste gegevens over onze organisatie op een rij.

Volledige naam:
Stichting Venzo&Swazoom (Welzijn)

Algemeen:
Ingeschreven onder KvK-nummer 70507287

RSIN:
850606718

Bankgegevens:
NL07RABO0129895830
Venzo&Swazoom Welzijn is niet BTW-plichtig

Contactgegevens:
Bijlmerdreef 95-97
1102 BP Amsterdam

Doelstelling:
Venzo&Swazoom Welzijn is de brede welzijnsinstelling van Amsterdam Zuidoost.

Raad van toezicht:
Jurenne Hooi (voorzitter)
Jaap van der Aa (lid)
Rosita Drigpal (lid)
Hans Riezebeek (lid)
Susana Carvalho (lid)
Richard Bot (lid)

Beloningsbeleid:
Bestuurders voeren hun taken uit op vrijwillige basis.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Venzo en Swazoom Welzijn zijn in 2023 gefuseerd tot Stichting Venzo&Swazoom Welzijn. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe naam en huisstijl.
Het beleid van de organisaties is terug te vinden in het bestuurlijk jaarverslag 2019, jaarverslag 2020 en het actuele projectplan. Het projectplan kunt u te allen tijde opvragen door een mail te sturen naar contactwelzijn@swazoom.nl. Hier kunt u de jaarrekening 2020 inzien. In het standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen vindt u de gegevens eveneens. Venzo&Swazoom Welzijn zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Met het geheel aan de algemeen nuttige activiteiten wordt er geen winstoogmerk nagestreefd.