Publicatie

Belangrijke gegevens op een rij

Venzo is een onafhankelijke stichting en op deze pagina vind je de belangrijkste gegevens over onze organisatie op een rij.

Volledige naam:
Stichting Venzo

Algemeen:
Ingeschreven onder KvK-nummer 52808866

RSIN:
850606718

Bankgegevens:
NL07RABO0129895830
Venzo is niet BTW-plichtig

Contactgegevens:
Bijlmerdreef 95-97
1102 BP Amsterdam

Doelstelling:
Venzo is hét verbindingsplatform voor vrijwillige en maatschappelijke inzet en brengt alle vraag en aanbod op dit gebied bijeen.

Bestuurssamenstelling:
Jaap van der Aa (voorzitter)
Hans Riezebeek (penningmeester)
Ray Blinker (algemeen lid)

Beloningsbeleid:
Bestuurders voeren hun taken uit op vrijwillige basis. Als vergoeding ontvangen zij elk half jaar 250 euro voor hun inzet.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Het beleid van Stichting Venzo is terug te vinden in het bestuurlijk jaarverslag 2019, jaarverslag 2020 en het actuele projectplan. Het projectplan kunt u te allen tijde opvragen door een mail te sturen naar info@venzo.co.nl. Hier kunt u de jaarrekening 2020 inzien. In het standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen vindt u de gegevens eveneens. Venzo zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Met het geheel aan de algemeen nuttige activiteiten wordt er geen winstoogmerk nagestreefd.