VIP Zuidoost

Vrijwilliger worden?

Vroege Interventie bij Psychose

Vroege Interventie bij Psychose (VIP) is een vernieuwend huisvestingsproject voor jongvolwassen mannen en vrouwen van 18 t/m 27 jaar die een eerste psychose hebben doorgemaakt.

VIP heeft 28 plaatsen beschermd wonen en 3 plekken groepswonen in het studentencomplex Bergwijkdreef.

VIP is een gezamenlijk initiatief van een woonstichting die huisvesting biedt, er is professionele psychiatrische zorg en HVO-Querido voert de woonbegeleiding uit.

VIP biedt dus ondersteuning en bescherming bij het zelfstandig wonen. Dit voor jongeren voor wie opname in een kliniek niet meer nodig is, terwijl terugkeer naar huis geen optie is.

Bewoners groeien zo mogelijk door naar zelfstandig wonen. VIP biedt begeleiding op alle levensgebieden voor jongeren met psychiatrische problematiek, ook aan jongeren met autisme.

Voor voornamelijk het groepswonen zet Venzo vrijwilligers in. Dit met als doel om bewoners van de groepswoning bij te staan en te begeleiden bij de dagelijkse huishoudelijke routines, zoals boodschappen doen, koken of schoonmaken. Deze inzet draagt bij om de zelfredzaamheid van de jonge bewoners te vergroten.

Wil jij je op deze locatie inzetten? Neem dan contact met ons op of schrijf je meteen in bij Venzo!