Social Pact

Voor een positieve verandering in Zuidoost!

Social Pact

Venzo is onderdeel van het Social Pact. Het Social Pact is een alliantie van organisaties, bewoners en professionals uit Amsterdam Zuidoost. Dit Pact vindt dat alle bewoners van Amsterdam Zuidoost dezelfde kansen verdienen.

De deelnemers van het Social Pact pakken de grote uitdagingen van Zuidoost (zoals armoede, werkloosheid, eenzaamheid, laaggeletterdheid en schooluitval) samen aan.

Wat doet het Social Pact?
  • In beeld brengen wat de bewoners nodig hebben en zelf kunnen bieden;
  • De bewoners door hun samenwerking beter ondersteunen;
  • Leren van en met elkaar.

Vanuit deze gedachte vervult het Social Pact een paraplufunctie. Zij ondersteunt de groei en ontwikkeling van stadsdeel Zuidoost en haar unieke karakter. Dit doet het Social Pact niet vanuit een opgelegde visie, maar vanuit daadwerkelijk vertrouwen in inclusie en zelfbeschikking.

Kijk voor meer informatie en de andere deelnemers op de website van het Social Pact.