Het laatste nieuws

Actueel

Delen via

Talkshow over ouderenmishandeling

16 06 2022

Gisteren, 15 juni 2022, was de Internationale dag tegen Ouderenmishandeling. Jaarlijks zijn ongeveer 170.000 thuiswonende ouderen (65+) slachtoffer van ouderenmishandeling, zoals lichamelijk geweld, financiële uitbuiting of geestelijke mishandeling.

Ouderenmishandeling komt overal voor en dus ook in Amsterdam Zuidoost. Vanuit het preventieproject Geweldig in Huis van Venzo vragen wij uw aandacht voor een boeiende en indringende talkshow uitgevoerd door Marjorie de Cunha van Women Talkshow by March. Marjorie gaat in gesprek met Yvette Albertzoon van het P-team Zuidoost, Roy Linger, sleutelpersoon voor senioren, en de stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost, Tanja Jadnanansing. Zij spreken onder andere over wat de signalen van huiselijk geweld zijn, met welke vormen van geweld ouderen te maken kunnen krijgen en het gevaar van overbelasting van de mantelzorger(s). Wat kun je als familie, buur of maatschappelijke organisatie doen, welke (hulp)instellingen zijn er? Alle sprekers benadrukken dat wij senioren een waardige plek in de samenleving moeten geven en dat we er voor hen moeten zijn.

Mocht u over dit onderwerp willen uitwisselen en/of heeft u een idee/plan om ouderenmishandeling in Amsterdam Zuidoost nog meer aan te pakken, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met Sheela Vyas, projectleider Geweldig in huis van Venzo: s.vyas@venzo.co.nl of 020 760 1170.