Locatie

 • Locatie: Amsterdam
 • Stadsdeel: Zuidoost
 • Gebied: Bijlmer Centrum / H-buurt

Inzet en vergoeding

 • Inzet:
  Doordeweeks, Vakantieperiode
 • Uren per week: 4
 • Duur: Terugkerend

Algemene informatie

 • Aantal vrijwilligers nodig: 2
 • Minimaal opleidingsniveau: MBO
 • Sector: Welzijn
 • Functiegroep: Coachings- en maatjesactiviteiten
 • Functie: Coach

Deel deze vacature

Gepubliceerd: 20 augustus 2019 Reageren tot: 31 december 2024

Word jij de nieuwe Family coach?

Family coaches zijn als vrienden: zij luisteren en bieden ondersteuning. Ben jij de nieuwe family coach? 

Ongelooflijk, maar alle professionals bij deze organisatie werken op vrijwillige basis. En zij zoeken ondersteuning. Deze organisatie kiest er steeds voor om aan te sluiten bij de probleemgroepen en van daaruit de ontwikkeling in te zetten naar volwaardige participatie en deelname aan de samenleving. De organisatie richt zich daarbij voornamelijk op die segmenten uit de doelgroep die nog weinig aanhechting met de samenleving hebben en waar sprake is van grote achterstanden. Ze maakt ook gebruik van de methode peer-coaching; dit houdt in dat de doelgroep door medewerkers die dezelfde taal spreken worden ondersteund, personen die als brug kunnen fungeren tussen de eigen etnische groep en de Nederlandse samenleving. Dit zijn ook mensen die er in zijn geslaagd om in beide samenlevingen volwaardig te functioneren, beide begrijpen en die de partijen bij elkaar kunnen brengen.

 • Post doornemen
 • Officiële instanties bezoeken
 • Ondersteunen bij opvoeding van de kinderen
 • Ondersteunen met vertalen
 • Hulp bij invullen van formulieren
 • Het bieden en coördineren van praktische hulp en diensten;
 • Het versterken en verwijzen naar instanties
 • Het opbouwen van een vertrouwensband en het onderhouden hiervan;
 • Het activeren en versterken van het gezinsleven en het bieden van praktische hulp
 • Het adequaat inspringen op crisissituaties en hierbij grenzen trekken.

Family coaches zijn als vrienden en vriendinnen. Zij luisteren en bieden ondersteuning bij diverse problemen, ook binnen het gezin.

Wie ben jij?
 • MBO en/of HBO-opleiding of denkniveau
 • Kennis van en inzicht in het hulpaanbod
 • (Bijhouden van) Kennis van de ontwikkelingen binnen het vakgebied door het deelnemen aan deskundigheidsbevordering

Zij zijn de bruggenbouwers tussen vraag van de cliënt en aanbod van instellingen. Enerzijds hebben ze vaardigheden om de behoefte van de cliënt samen met de cliënt duidelijk te krijgen en anderzijds hebben ze kennis en vaardigheden om de vraag/behoefte van de cliënt op een effectieve manier te koppelen aan het aanbod van instellingen.

Locatie

 • Locatie: Amsterdam
 • Stadsdeel: Zuidoost
 • Gebied: Bijlmer Centrum / H-buurt

Inzet en vergoeding

 • Inzet:
  Doordeweeks, Vakantieperiode
 • Uren per week: 4
 • Duur: Terugkerend

Algemene informatie

 • Aantal vrijwilligers nodig: 2
 • Minimaal opleidingsniveau: MBO
 • Sector: Welzijn
 • Functiegroep: Coachings- en maatjesactiviteiten
 • Functie: Coach

Deel deze vacature

Wellicht ook interessant?