Locatie

 • Locatie: Amsterdam
 • Stadsdeel: Zuidoost
 • Gebied: Bijlmer Centrum / H-buurt

Inzet en vergoeding

 • Inzet:
  Flexibel
 • Uren per week: 4
 • Duur: Regelmatig (1 maal per week)
 • Vergoeding: Geen, wel onkostenvergoeding

Algemene informatie

 • Aantal vrijwilligers nodig: 2
 • Minimaal opleidingsniveau: HBO
 • Sector: Communicatie & Media
 • Functiegroep: Bestuurlijke activiteiten
 • Toegankelijkheid:
  Fysieke beperking, Auditieve beperking, Visuele beperking

Deel deze vacature

Gepubliceerd: 26 september 2022 Reageren tot: 31 december 2023

Twee bestuursleden gezocht

Wil jij je inzetten in een bestuur als lid met specialisatie communicatie of fondsenwerving?

Deze organisatie staat open voor bewoners van Amsterdam Zuidoost die zich niet of zeer moeilijk staande kunnen houden in de samenleving. Ze richt zich vooral op West-Afrikaanse migranten en met name de ongedocumenteerden onder hen. Ze werkt met twee parttime coördinatoren en het merendeel van het werk wordt uitgevoerd door een groot aantal vrijwilligers. De ondersteuning bestaat onder andere uit sociale spreekuren, directe hulpverlening, begeleiding, taallessen en activiteiten gericht op inburgering en empowerment. Er worden op jaarbasis ruim 400 mensen ondersteund. Op basis van het rooster van aftreden zoekt deze organisatie per december 2022 twee nieuwe bestuursleden voor de vacatures die dan ontstaan.

Bestuursleden vergaderen maandelijks en zetten zich een dagdeel tot een dag per week in op een gebied van hun interesse en expertise: Communicatie en Pr, Fondswerving of secretariaat.

Wat ga je doen? Meedenken over de ontwikkeling van het project, in staat zijn samen met de andere bestuursleden het project naar buiten te vertegenwoordigen.

Na toetreding van de nieuwe bestuursleden zullen binnen het bestuursteam de taken opnieuw verdeeld worden, op basis van voorkeuren en competenties van een ieder en de beschikbare tijd.

Bij de selectie van kandidaten is het de wens van het zittende bestuur dat er meer jongere bestuursleden toetreden.

Wie ben jij?

De organisatie zoekt bestuursleden met competenties op de volgende gebieden:

a. public relations: affiniteit met het gebruik van sociale media voor de communicatie van de organisatie, ervaring met schrijven en redigeren van teksten, nadenken welke vorm van publiciteit zinvol is om de verschillende doelstellingen en/of activiteiten te ondersteunen,  op communicatie gerichte activiteiten te implementeren in de organisatie. 

b. fondswerving: in overleg met de penningmeester opstellen van projectbegrotingen, kunnen opstellen van subsidieaanvragen bij fondsen, het inrichten van een planning & controlesysteem met betrekking tot data van indienen van aanvragen bij fondsen, gevraagde tussentijdse verantwoordingen en (financiële) eindverslagen, overleg voeren met en aansturen van het professionele fondswerving bureau wat thans (een deel) van onze fondswerving verzorgt.

Het zou prettig zijn als één van de nieuwe bestuursleden ook de secretarisfunctie zou kunnen versterken.

Waarom interessant?

Je ontdekt een andere wereld van de achterkant van onze samenleving en zoekt samen met bestuur, twee coördinatoren en vrijwilligers naar oplossingen voor schrijnende situaties. Je faciliteert het werk van de maatschappelijk werkers, pastores, advocaten en coördinatoren door samen met hen op zoek te gaan naar allianties in de stad en geeft samenwerking vorm met o.a. Het Rode Kruis, Dokters van de Wereld, Het Wereldhuis, het Amsterdams Steunkomité Vluchtelingen, de gemeente Amsterdam en vele kerken. Creatief gaat u op zoek naar manieren om ons werk bekendheid te geven en gefinancierd te krijgen.
Dit alles gebeurt in een gemoedelijke, idealistische, maar ook realistische omgeving waar humor en relativeringsvermogen een belangrijke plaats hebben. 

Locatie

 • Locatie: Amsterdam
 • Stadsdeel: Zuidoost
 • Gebied: Bijlmer Centrum / H-buurt

Inzet en vergoeding

 • Inzet:
  Flexibel
 • Uren per week: 4
 • Duur: Regelmatig (1 maal per week)
 • Vergoeding: Geen, wel onkostenvergoeding

Algemene informatie

 • Aantal vrijwilligers nodig: 2
 • Minimaal opleidingsniveau: HBO
 • Sector: Communicatie & Media
 • Functiegroep: Bestuurlijke activiteiten
 • Toegankelijkheid:
  Fysieke beperking, Auditieve beperking, Visuele beperking

Deel deze vacature

Wellicht ook interessant?