Het laatste nieuws

Actueel

Delen via

Vrijwilliger Vertelt: Celina

24 04 2023

In deze rubriek belichten we vrijwilligers en hun inzet. Dit keer in ‘Vrijwilliger vertelt’ het verhaal van Celina, sinds heel veel jaren actief in Zuidoost op verschillende terreinen. Op dit moment is zij onder andere een Money Maatje bij stichting Profor. 

Celina Barnwell weet waar zij over praat: ze heeft veel ervaring, veel meegemaakt en veel kennis opgedaan in de loop der jaren. Haar maatschappelijke inzet in haar eigen woorden “zelfredzaamheid voor minderbedeelde mensen”. De termen armoede en arme mensen gebruikt zij bewust niet. Het was haar eigen dochter die haar er op wees de term minderbedeeld te gebruiken in plaats van armoede.  

De start van haar werkzame leven was als jongerenwerker in de H-buurt. Daarna ging ze aan de slag als pleinwerker in Amsterdam Zuid. Met name in de Diamantbuurt kwam zij grote culturele verschillen tegen. Het “opvoeden” van de jongeren daar kon zij niet laten. “Ik zag zaken, die mij niet bevielen“. Loverboys waren een groot maatschappelijk probleem. Ouders werden benaderd om mee te doen, om te zoeken naar oplossingen. Door de samenwerking met Justitie in de Buurt (JIB) aan te gaan en organisaties zoals politie en Jeugdzorg beter te betrekken bij de problematiek kwam er meer aandacht voor de jeugd, maar ook meer aandacht voor de situatie van de minderbedeelde bewoners in Zuid.  

“Ik ging meer cursussen volgen op maatschappelijk terrein. Zo kwam ik weer in Zuidoost terecht. Na een tijdje begon ik bij Stichting Service Platform Amsterdam. Wij stonden heel dicht bij de mensen die wel wat hulp konden gebruiken.” Celina is voor een stevige aanpak. “Ik moet niet moe worden; mensen die ik help moeten moe worden. De mantra van klacht tot kracht is leidend. Ik help mee, maar de cliënt moet echt aan de slag.” Het dichter bij de mensen staan levert haar een samenwerking met Regina MacNack op. De Voedselbank Zuidoost wordt van de grond getild.  

De gezondheid gaat een rol spelen. Er gaan zaken veranderen. Celina wordt actief als vrijwilliger bij NoLIMIT: Geef een kind een kans. Die kansen zijn voor kinderen van groep 1 tot 8. Zo geeft Celina vorm aan de slogan “een kind is de toekomst van onze samenleving”. 

Ook het project Money Maatje komt op haar pad. Celina helpt verschillende mensen met hun financiën. Het werk steunt op twee pijlers: vertrouwen en eerlijkheid. Er wordt hulp geboden aan volslagen onbekende buurtbewoners. Het gaat in de gesprekken niet alleen over geld, ook het maatje zijn speelt een grote rol. Celina wil graag een veilige haven zijn, een rustpunt of noem het pauzeknop. Dat lukt. “Mijn eigen levenservaringen neem ik mee”, zegt zij. Zij ziet zichzelf als de brug voor mensen naar een gewoon leven zonder stress van bijvoorbeeld de huur en de zorgverzekering. Complimenten? Ja, die zijn er ook. “Ik hoor nog weleens van een cliënt. Wat ben ik blij dat je er bent”, sluit Celina af.  

Dus waar wacht je op? Wil jij je ook maatschappelijk inzetten, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk? Schrijf je dan in bij Venzo&Swazoom!