Het laatste nieuws

Actueel

Delen via

ViB: Romeo Kotzebue

16 09 2015

‘Afro-Surinamers zijn anders’

In de rubriek Vrijwilliger in Beeld vertellen mensen die zich belangeloos inzetten voor de medemens en de samenleving over wat hun drijfveer is. Zij worden ondersteund door de spil in het vrijwilligerswerk in Zuidoost; Venzo. Deze week vertelt Romeo Kotzebue over hoe hij jongeren stimuleert.

Kotzebue (61) heeft zijn eigen empowerment programma ontwikkeld voor vooral Afro-Surinaamse jonge mannen. ‘Deze mannen zijn in hun manier van doen anders dan mannen van niet Afro-Surinaamse afkomst. Ze worden door de maatschappij als minder gekwalificeerd, ze komen moeilijk aan de bak, worden eerder gestraft op school, worden anders behandeld door de politie en ga zo maar door. Mensen van Afro-Surinaamse afkomst zijn anders dan anderen en daar moet je zelf mee om kunnen gaan’, weet Kotzebue. ‘Sommigen moeten dat leren’.

Geschiedenis
Zijn doel is om deze doelgroep bewust te maken van wat zij zijn en waar ze vandaan komen en hun normen en waarden van de Afro-Surinaamse te leren waarderen. Het minderwaardigheidsgevoel dat zij vaak hebben, komt volgens Kotzebue voort uit de geschiedenis, al vanaf de tijd van de slavernij. Zelfs de afschaffing ervan heeft volgens Kotzebue niet bij gedragen aan een verbeterde eigenwaarde.
Die bewustwording doet hij via een eigen ontwikkelde methode: muziek alfabetisering. ‘Jongeren leren muziek maken en leren op een effectievere manier noten lezen. Net als het leren lezen van een taal. De methode gaat gepaard met muziek en we hebben het over maatschappelijke dingen die nu spelen, leuke en niet leuke dingen’, vertelt Kotzebue.

Geholpen
Alles is erop gebaseerd om het negatieve beeld van Afro-Surinaamse mensen om te buiten. ‘Onze filosofie is vanuit een levensbeschouwelijke opvatting. Alles vanuit de kracht van God. Daar moet je goed mee omgaan. Je moet je leven op een goede manier inrichten en dat nastreven. Belangrijke zaken zijn daarbij dat je de wereld schoon en goed moet houden. Je bent geboren om de wereld te verrijken. Dus moet je als persoon daaraan werken. Dat betekent je lichaam, je huis, je kleren, het schoonhouden. Zuiver omgaan met je lichaam en je gedachten. Dat is wat we de jongeren aanleren. Maar ook ouderen hoor’, lacht Kotzebue. ‘Liever goede dingen doen en je leven leiden zoals het is bedoeld, daar gaat het om.’ Hij heeft al veel jongeren geholpen die nu een plek hebben geworven in de maatschappij.

Belangstellenden voor de bijeenkomsten van Romeo Kotzebue kunnen contact opnemen via: romeokotzebue[@]gmail[.]com of tel 06-40764906.

Foto: Romeo Kotzebue met gitaar tussen zijn oudere cursisten (fotograaf: Hans Mooren)