Het laatste nieuws

Actueel

Delen via

ViB: Jaap Koolstra

20 01 2016

‘Vrijwilligerswerk geeft energie’

In de rubriek Vrijwilliger in Beeld vertellen mensen die zich belangeloos inzetten voor de medemens en de samenleving over wat hun drijfveer is. Zij worden ondersteund door de spil in het vrijwilligerswerk in Zuidoost: Venzo.

Jaap Koolstra woont 45 jaar in de Bijlmer en doet al veertig jaar vrijwilligerswerk voor de Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost (PGZO) dat landelijk deel uitmaakt van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in het kerkgebouw De Nieuwe Stad. Jarenlang was er voor de protestanten een aparte afdeling Bijlmer in de Nieuwe Stad en een afdeling Gaasperdam in de Drie Stromen in Reigersbos. Die twee locaties zijn in de loop der jaren dichter naar elkaar toegegroeid en vormen sinds vier jaar een kerkelijke gemeente PGZO. Koolstra doet dan ook vrijwilligerswerk voor de PGZO in beide kerkgebouwen.

Het geeft hem energie. Zijn motto is ‘je steekt er energie in, maar je krijgt er ook energie van’. Dat komt door de andere omgeving, het ontmoeten van zoveel verschillende mensen en samen aan de slag gaan. ‘Ik steek er veel tijd in, maar sinds ik ben gepensioneerd nog meer. Vrijwilligerswerk is niet voorbehouden aan gepensioneerden, maar ze weten wel wanneer je bent gepensioneerd, dat je meer tijd hebt’, zegt hij lachend. In zijn werkzame leven als docent Frans had hij vaak weinig puf meer om ’s avonds voor zijn vrijwilligersbaan erop uit te gaan. Toch kwam hij vaak met meer energie terug dan waarmee hij ging.

Diensten
De PGZO is één van de vier kerkelijke organisaties die onderdak heeft in De Nieuwe Stad. ‘Daardoor heb je te maken met verschillende mensen en kerken en dat is leuk. De ene kerk is ingetogen, terwijl de andere juist zeer uitbundige diensten houdt. Binnen de PGZO zijn er veel taken voor vrijwilligers, maar ook in het beheer van de twee kerkgebouwen’, vertelt Koolstra. Vrijwilliger zijn voor de PGZO is veelzijdig. De kerk heeft veel activiteiten onderverdeeld in een kleine veertig werkgroepen. Er zijn veel vrijwilligers binnen de kerk. Doorgaans zit een vrijwilliger niet langer dan vier jaar in een werkgroep. ‘Dat is om mensen en werkgroepen een frisse blik te laten behouden en om te voorkomen dat er allemaal zogenaamde pausjes opstaan. Je moet mensen ook gunnen om een paar jaar minder te doen of helemaal niets’, weet Koolstra. ‘De kerkenraad is het bestuurlijke orgaan. Die kan ook alerlei taken en activiteiten delegeren.’ Koolstra laat een lange lijst van de werkgroepen zien die er zijn en een nog langere lijst van namen van vrijwilligers. Hij weigert dan ook steevast om zichzelf als vrijwilliger op een voetstuk te zetten. ‘Ik ben geen bijzonder geval. Er zijn talloze mensen die hier iets doen. We doen het met zijn allen’, luidt zijn motto.

Werkgroepen
Zelf heeft hij door de jaren heen in verschillende werkgroepen gezeten. Zo heeft hij leerlingen van het Bindelmeer College begeleid tijdens hun maatschappelijke stage bij de PGZO. ‘Dat is heel intensief en vraagt veel voorbereiding.’ Ook hulp aan vluchtelinge nis een van de taken die de kerk op zich neemt. Of werkzaamheden voor de filmclub, zoals flyers uitdelen doet Koolstra graag. Bij mensen thuis langs voor een bijdrage aan de kerk, vindt hij het minst aangename werk. ‘Het leuke aan vrijwilligerswerk is dat je in contact komt met allerlei verschillende mensen en culturen en dat verrijkt je.’

Koolstra kan zich geen leven zonder vrijwilligerswerk bij de PGZO voorstellen. ‘In de oude Nieuwe Stad ooit op Ganzanhoef dat onder de weg lag, ben ik gestart. Toen woonden we nog in de flat Kikkenstein. Inmiddels is zowel de Nieuwe Stad als wij als gezin verhuisd. ‘We zijn blijven plakken in de Bijlmer’, lacht Koolstra die er samen met zijn vrouw, die zich ook vrijwillig inzet voor de PKN, geen moment aan denkt om te verhuizen. ‘We wonen hier toch fantastisch.’

Foto: Jaap Koolstra in De Nieuwe Stad (fotograaf: Hans Mooren)