Het laatste nieuws

Actueel

Delen via

ViB: Gerrit Reijnen

27 01 2016

‘Vrijwilligerswerk is denken in ‘wij’ termen’

In de rubriek Vrijwilliger in beeld vertellen mensen die zich belangeloos inzetten voor de medemens en de samenleving over wat hun drijfveer is. Veel van hen zijn ondersteund door de spul in het vrijwilligerswerk in Zuidoost; Venzo. Deze week het verhaal van Gerrit Reijnen die bij verschillende organisaties als vrijwilliger is betrokken.

Gerrit Reijnen is bij veel betrokken in zijn omgeving, hij is mantelzorger voor een echtpaar, doet mee aan de organisatie van bewonersactiviteiten in zijn buurt, is medeoprichter van Nusantara Soosmiddagen en doet daar nog op de achtergrond activiteiten voor, is bestuurslid van het 4/5 mei Comité en zet zich in voor de oprichting van een platform voor LHBT’ers in Amsterdam. ‘Je groeit in het vrijwilligerswerk, je bouwt iets op en er ontstaat een netwerk’, zegt hij. ‘Vrijwilligerswerk is denken in ‘wij’ termen.

Zoals hij in zijn buurt bezig is. ‘Ik woon in een groot complex van koopflats. Daar proberen we sociale betrokkenheid aan te boren met een aantal mensen. Zo ontstaat er contact. We hebben een tuincomplex achter de flat. Ik heb geen tuin hoor, maar ik vind het leuk wat daar gebeurt. Als we dan een open dag wordt gehouden, zorg ik dat er hapjes zijn. Je doet mee en je draagt bij aan de leefbaarheid van je buurt.’

Tien jaar geleden is Stichting Nusantara Amsterdam opgericht. Reijnen heeft daaraan mee geholpen. De stichting heeft als doel om het welzijn en welbevinden van de Indische, Molukse, Chinese, Javaans-Surinaamse en diverse andere Indonesische achtergrond te bevorderen. ‘Voor Nusantara doe ik nu wat minder. Ik ben bestuurder geweest en nu incidenteel vrijwilliger. We organiseren zes keer per jaar themamiddagen op het gebied van erfgoed en geschiedenis en WMO problemen.’ Reijnen is weliswaar 66 jaar, maar hij werkt ook nog anderhalve dag per week. Voor een vriendenstel is hij mantelzorger. ‘Ze zijn 63 jaar samen. De oudste die dementeert is 88 jaar en verblijft in het verpleegtehuis. Ik ga één keer per twee weken bij zijn partner op bezoek, we koken en we gaan naar het verpleegtehuis. Daar ben ik ongeveer driekwart dag mee bezig. Het geeft vooral voldoening voor de partner, omdat hij weer eens uit zijn sleur wordt gehaald. Hij leeft op.’

Een hele andere taak waar Reijnen zich mee bezig houdt, is het opzetten van een Amsterdams platform voor LHBT’ers, het liefst vanuit de gemeente gestuurd. Volgens hem is er grote behoefte aan meer activiteiten voor verschillende groepen binnen de LGBT-gemeenschap. De bedoeling is om de 55-plus roze ouderen meer mogelijkheden te geven om elkaar overdag te ontmoeten. ‘Dat lijkt gemakkelijker dan het is. Deze ouderen willen dat vooral overdag, omdat ze ’s avonds niet meer willen reizen. En het moet een prettige ruimte zijn zonder inkijk, een ambiance waar niet iedereen zo maar naar binnen komt rennen’, weet Reijnen.

Zo wil Reijnen samen met anderen zorgen voor meer verbinding met de grote groep LHBT-jongeren, migranten vrouwen en zo meer. ‘Mijn wens is dan ook dat de bestuurscommissie zich hard maakt voor een LHBT-ambassadeur in Zuidoost die de verbinding legt tussen de verschillende LHBT-gemeenschappen. Een dergelijke roze ambassadeur kan dan ook stimuleren dat er meer stadsbrede activiteiten voor LHBT in Zuidoost worden opgepakt. Dit jaar is Europride in Amsterdam en de Euro games in 2017. Dat zijn redenen genoeg om weer eens in actie te komen.’

Het meest gepassioneerd praat Reijnen nog over zijn vrijwilligerswerk als bestuurslid van het 4/5 mei Comité. Daar is niet alleen de Tweede Wereldoorlog in Nederland het onderwerp waar de activiteiten omheen worden georganiseerd, maar het wordt veel breder getrokken. ‘Natuurlijk is het aanbod van educatie voor kinderen ruim. Een ander onderwerp is de Antilliaanse en Surinaamse geschiedenis in de oorlog, die is onderbelicht. Ongelooflijk veel Surinaamse en Antilliaanse verzetsmensen hebben hier, op zee of in Nederlands Indië in de oorlog gestreden of in het verzet gezeten en een actieve bijdrage geleverd. Deze verzetshelden willen we voor het voetlicht brengen. De reizende expositie Echte Helden is een onderdeel waarmee we aandacht geven aan de Tweede Wereldoorlog. We hopen dat jongeren van nu over dertig jaar nog steeds herdenkingen organiseren. En er zouden eigenlijk veel meer vluchtelingen en asielzoekers bij de herdenkingen betrokken moeten worden’, zo vindt Reijnen.

Hij zou nog uren door kunnen praten over zijn vrijwilligersbanen die hij eigenlijk beschouwt als ‘dat doe je gewoon’. Hij heeft tijd tekort, maar vindt zeker voldoening in zijn werk, zoals een goed vrijwilliger betaamt.

Foto: Gerrit Reijnen op de foto naast een afbeelding van George Maduro, een verzetsheld geschilderd door Herman Morssink (fotograaf: Hans Mooren).