Het laatste nieuws

Actueel

Delen via

PBAZO en Venzo fuseren tot brede welzijnsorganisatie

20 07 2020

Het Programmabureau Amsterdam Zuidoost (PBAZO) en Venzo zullen in 2021 fuseren tot een nieuwe brede welzijnsorganisatie. Dit is besloten in overleg met de gemeente Amsterdam stadsdeel Zuidoost. De nieuw op te richten organisatie heeft onder andere als doel bewoners van dit stadsdeel te ondersteunen bij hun behoeften en activiteiten. De taakstelling omvat onder andere maatschappelijke inzet, opbouwwerk en facilitering, beheer en programmering van de buurthuizen in het stadsdeel.

PBAZO en Venzo werken al jaren samen en zijn geworteld in de samenleving van Amsterdam Zuidoost. Samenwerken met de bewoners vinden zij belangrijk; de twee organisaties en bewoners kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De nieuwe welzijnsorganisatie zal bewoners dan ook verder versterken bij hun ambities, hulpvragen en activiteiten.

Deze welzijnsorganisatie zal een brede maatschappelijke taakstelling hebben, geworteld in het sociaal domein. Maatschappelijke inzet, maatschappelijk betrokken ondernemen, opbouwwerk, maatschappelijke activiteiten, ondersteuning bij het tot stand laten komen van activiteiten en initiatieven: de nieuwe organisatie kan hierin bijstaan en adviseren, vanuit de verschillende buurten in het stadsdeel.

Voor de bewoners betekent dit dat zij straks, op een laagdrempelig, fysiek punt in de eigen buurt terecht kunnen voor informatie, recreatie, advies en ondersteuning op diverse onderwerpen. De brede welzijnsorganisatie werkt nauw samen met bewoners en verschillende partijen in het stadsdeel en zorgt op deze wijze dat vraag en aanbod door middel van maatwerk op elkaar aansluiten.

PBAZO, opgericht in 2013, faciliteert wijkbewoners, vrijwilligers en professionals die educatieve, creatieve, gezellige en/of culturele activiteiten organiseren voor de bewoners van Amsterdam Zuidoost. Naast het beheren van de buurthuizen (Anansi, De Bontekraai, Gein, Holendrecht, Kwakoe) en cultureel centrum NoLIMIT, geeft PBAZO ook begeleiding bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten. Venzo is het verbindingsplatform voor maatschappelijke inzet. Sinds 2007 verbindt zij vraag en aanbod op het gebied van maatschappelijke inzet in Amsterdam Zuidoost. Bewoners en organisaties kunnen bij Venzo terecht voor ondersteuning en advies bij het ontwikkelen van hun initiatieven, maar ook voor het aanvragen van subsidies en fondsen. Via de burgeracademie biedt Venzo deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Het behartigen van de bewonersbelangen is een essentieel onderdeel van de werkzaamheden van Venzo.