Het laatste nieuws

Actueel

Delen via

NGPN-lid Richard Knel: “Ik wil iets terugdoen voor de samenleving”

6 11 2017

Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is Richard Knel gewoon blijven werken. Een heldere scheidslijn tussen de periode vóór en ná zijn pensioen voelt hij dan ook niet.

Richard Knel heeft er een veelzijdige carrière op zitten. Begonnen als verpleegkundige in de psychiatrie is hij uiteindelijk in het welzijnswerk beland. “Toen ik in 1966 naar Nederland kwam, ben ik in de verpleging gaan werken,” vertelt Richard. “Ik verzorgde zwakzinnige kinderen. Prachtig werk was dat.”

Van verpleegkundige tot welzijnswerker
Omdat Richard door wilde in het welzijnswerk is hij verder gaan studeren. “Ik ben naar de Sociale Academie gegaan. Tegenwoordig heet dat HBO Maatschappelijk Werk. Na mijn studie heb ik voor diverse welzijnsinstellingen gewerkt in heel Nederland. Van Venray tot Utrecht. Van Maarssenbroek tot Eindhoven. En uiteindelijk ben ik in Amsterdam beland.”

In Amsterdam werkte Richard eerst voor Buro Multiculturalisatie en Participatie en later voor MAAZO, een opbouwwerk instelling. Recentelijk werkte hij voor het project Wijkacademie Holendrecht, een initiatief van de Stichting ter Bevordering van Maatschappelijke Participatie (BMP). Het doel van deze laatste stichting is om de betrokkenheid van bewoners in Holendrecht te vergroten bij maatschappelijke vraagstukken. “Dat gebeurt op allerlei manieren,” legt hij uit. “Denk aan initiatieven die ouders zelf bedenken om hun buurt kindvriendelijker en veiliger te maken. Of projecten om ouders te helpen bij de opvoeding van hun kinderen.”

Vaders Initiatief Amsterdam
Nog een mooi voorbeeld is het Vaders Initiatief Amsterdam (VIA), waarvan Richard een van de oprichters is. “Met dit project willen we alle vaders, in het bijzonder Antilliaanse, Surinaamse en migranten vaders, betrekken bij de opvoeding van hun kinderen. Sinds 2009 ben ik met dit project bezig, dankzij steun van de Stichting BMP.”

Toen Richard zelf vader werd, besloot hij tijdelijk te stoppen met werken. “Drie jaar lang heb ik voor mijn twee dochters gezorgd omdat ik wilde vaderen. Deze bijzondere ervaring was voor mij de motivatie om het Vader Initiatief Amsterdam op te richten. Een betrokken vader is voor een kind van onschatbare waarde. Dát wil ik de vaders meegeven.”

Blijven werken
Dat hij op zijn zeventigste nog werkt, vindt hij niet zo heel bijzonder. “Er zijn zoveel mensen die dat doen. Neem die informateurs van het nieuwe kabinet: Tjeenk Willink en Zalm. Of oud-politicus Wiegel. Die gaan ook maar door hoor.”

Stoppen met werken is voor Richard nog lang niet aan de orde. “De Nederlandse samenleving heeft mij veel geboden. Nu wil ik graag op mijn manier iets terug doen. Zolang het kan, ga ik daar mee door.”