Het laatste nieuws

Actueel

Delen via

Fusie

Fusie Venzo en Swazoom Welzijn

12 07 2022

Venzo en Swazoom Welzijn samen verder als één brede welzijnsorganisatie in Zuidoost

Venzo en Swazoom Welzijn slaan de handen ineen en streven naar een integratie door middel van een juridische fusie per 1 januari 2023. Beide organisaties hebben elkaar gevonden vanuit de wederzijdse ambitie een toegankelijke, betrouwbare en deskundige partij te zijn voor het bieden van het best mogelijke brede welzijnswerk.

Preventie en sociale infrastructuur

Venzo en Swazoom Welzijn hebben een complementair netwerk, expertise en taakstelling in met name stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Zij delen de visie dat preventief investeren in een stevige sociale infrastructuur van wezenlijk belang is voor het welzijn van bewoners. Gezamenlijk kunnen deze partijen, meer dan iedere organisatie afzonderlijk, bewoners en organisaties faciliteren met hun dienstverlening. Daarbij kunnen zij elkaars netwerken, expertise en aanwezigheid in een groot gebied benutten, wat leidt tot versterking van innovatie en kwaliteit, uitvoering geven aan lacunes in de huidige dienstverlening en het vergroten van impact voor bewoners.

Structurele samenwerking

Venzo en Swazoom Welzijn beseffen dat strategische wendbaarheid, kwaliteit, innovatief vermogen en financiële veerkracht essentieel zijn om aan de toekomstige vraag te kunnen blijven voldoen. Een structurele samenwerking versterkt dit en leidt tot een toekomst bestendige organisatie waarvan bewoners, organisaties en maatschappij profiteren. Het uitgangspunt bij deze integratie is dat de activiteiten van Venzo en Swazoom Welzijn verder gaan binnen één stichting met een raad van toezicht en een raad van bestuur.

Inzet op positieve verandering

Amsterdam Zuidoost is een unieke plek. Bewoners en bezoekers ervaren de verscheidenheid aan rijkdom maar kennen ook de hardnekkige maatschappelijke uitdagingen die ondanks inspanning en investeringen nog niet zijn opgelost. Dit stadsdeel verdient een sterke en betrouwbare sociale infrastructuur waarin bewoners niet alleen ondersteuning krijgen maar ook in staat worden gesteld zichzelf en elkaar te helpen. Venzo en Swazoom zetten nu samen een stap naar voren in de richting van een toekomst waarin bewoners, grassroots organisaties en formele instellingen in gezamenlijkheid en meer gelijkwaardigheid het verschil maken.