Het laatste nieuws

Actueel

Delen via

Doorontwikkeling Venzo; sociaal makelaar spil in de wijk

13 02 2020

Het sociaal domein is een dynamisch veld dat volop in ontwikkeling is. Venzo is dat ook! Constant zijn wij bezig onze werkzaamheden en dienstverlening te optimaliseren voor de beste aansluiting bij de behoeften van de bewoners en organisaties die we ondersteunen.

 

De komende periode komen er veranderingen aan in het sociaal domein. De gemeente is bezig met de voorbereiding van het invoeren van de buurtteams en de bestuursopdracht voor stadsdeel Zuidoost. De stem en inzet van bewoners zijn hierin belangrijk. Maatschappelijke inzet is van essentieel belang voor een samenleving waarin iedereen deel kan nemen. Want wat is een samenleving zonder participerende burgers en maatschappelijke organisaties die zich willen inzetten? Deze inzet organiseert zichzelf niet altijd vanzelf. Om een bijdrage hieraan te leveren zet Venzo haar sociaal makelaars in.

 

De sociaal makelaars stimuleren bewoners en organisaties om zich in te zetten voor hun buurt. Zij zijn de spil in de wijk. Zo spreken zij mensen op straat, via de inlopen in de buurthuizen en online op sociale media. Hiernaast ondersteunen zij bewoners en organisaties bij hun maatschappelijke inzet en initiatieven. Zij werken outreachend, kennen het veld en weten daardoor waar de behoeften en kansen liggen. Hiernaast is het van belang dat hij het netwerk van buurtinitiatieven van bewoners, vrijwilligers of (zelf)organisaties kent en deze verbindt met andere bewoners.

 

De sociaal makelaars hebben ook de belangrijke taak de hulpvragen in de wijk te verzamelen. Het doel is de hulpvragers een alternatief te bieden voordat zij terecht komen bij formele zorg en welzijn. Het inzetten van de sociaal makelaar zal bijdragen aan het vergroten van de sociale cohesie en impact van aanbod in Zuidoost.