Walborg

Vrijwilliger worden?

Walborg

In de opvang Walborg in Amsterdam-Zuid was plaats voor 120 ongedocumenteerden. De opvang was 24 uur per dag, zeven dagen per week geopend. Medewerkers van HVO-Querido zorgden samen met vrijwilligers dat de mensen die gebruik maakten van deze opvang, een zo aangenaam mogelijk verblijf hadden. Venzo bemiddelde deze vrijwilligers naar de opvanglocatie.

De bewoners van deze HVO opvang kregen woonbegeleiding en drie maaltijden per dag. Het was geen permanente opvangplek, maar een tijdelijke veilige haven waar ze in staat werden gesteld aan hun toekomstperspectief te werken. Op deze locatie verbleven zowel zelfredzame als kwetsbare ongedocumenteerden.

Vrijwilligers die met deze doelgroep wilden werken, konden hier via Venzo aan de slag. Zij ondersteunden de medewerkers bij het draaiend houden van de voorziening, zoals bij het serveren van de maaltijden en het klaarmaken van de eetzaal. Dit deden zij in samenwerking met de bewoners.

Op deze locatie waren sinds januari 2017 bijna tien vrijwilligers actief. Zij zetten zich gedurende een aantal uur per week in.