Aanbod rondom persoonlijke ontwikkeling

We hebben verschillend aanbod voor de persoonlijke ontwikkeling

Webinar Van tegenkracht naar veerkracht

Veerkracht is het vermogen om je aan te passen en om te gaan met stress, tegenslag en verandering. Veel organisaties hebben in deze tijden van Corona te maken met diverse uitdagingen waarin een beroep wordt gedaan op hun veerkracht. De situatie en mogelijkheden hoe hiermee om te gaan is voor iedereen anders. Een ieder kan zijn of haar veerkracht op eigen wijze vergroten.

De webinar
Tijdens dit interactieve webinar leer je meer over veerkracht en wisselen we ervaringen met elkaar uit. Hoe heb jij en heeft jouw organisatie kunnen schakelen na de periode van lock down? Wat heeft dit gebracht aan uitdagingen, inzichten en nieuwe kansen? Hoe kan je je achterban en vrijwilligers supporten in deze pittige tijden? Hoe kunnen we met elkaar onze veerkracht vergroten en manieren vinden om te dealen met de complexe nieuwe werkelijkheid? Wat kunnen we hierin van elkaar leren en wat biedt dit aan nieuwe kansen?

Ter illustratie kijken we bijvoorbeeld ook naar hoe veerkracht een rol kan spelen in het omgaan met situaties van huiselijk geweld & kindermishandeling (HG/KM).

De webinar wordt gegeven door Maartje Bos van Ibu Bos in samenwerking met Geweld(ig) in huis 2.0, het project dat op veerkrachtige wijze bijdraagt aan het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Maartje is resilient facilitator en coach. Ze houdt zich (ook in eigen buurt) bezig met het faciliteren, opzetten en uitvoeren van innovatieve projecten en community Building.

Voor wie
Dit webinar is voor actieve bewoners, vertegenwoordigers en vrijwilligers van stichtingen en verenigingen en sociale ondernemers.

Resultaten
Na de webinar:

  • Weet je wat veerkracht is, hoe je dit in kunt zetten en hoe je dit vermogen kunt vergroten;
  • Heb je inzicht in hoe organisaties en individuen, die werkzaam zijn in het sociaal maatschappelijk veld, omgaan met de uitdagingen en veranderingen die Corona met zich mee brengt;
  • Heb je inzicht in het model ‘Beschermjassen’ en de toepassingsmogelijkheden hiervan; bijvoorbeeld bij huiselijk geweld / kindermishandeling. Voor meer informatie over het model beschermjassen, zie het artikel hoe overleven we mentaal corona.

Werkwijze
Interactief webinar via Zoom met interactie in kleinere groepen.