Walborg

Vrijwilligers verbinden

Walborg

Bijna honderd personen zonder verblijfstatus vinden in Walburg een tijdelijk onderkomen. Deze plek voorziet in hun basisbehoeften totdat het duidelijk wordt waar zij naar toe gaan. Medewerkers van HVO-Querido zorgen samen met de vrijwilligers dat de mensen die gebruik maken van deze opvang, een zo aangenaam mogelijk verblijf hebben. Venzo bemiddelt deze vrijwilligers naar de opvanglocatie.

Asielzoekers waarvan de asielaanvraag is afgewezen, maar die om verschillende redenen niet terug kunnen naar het land van herkomst, hebben vaak geen vaste verblijfplaats of inkomen. Voor mensen die op geen andere plek onderdak kunnen vinden, heeft HVO-Querido de opvang in Walborg ingericht. Vrijwilligers die met deze doelgroep willen werken, kunnen hier via Venzo aan de slag. Zij ondersteunen de medewerkers bij het draaiend houden van de voorziening, zoals bij het serveren van ontbijt, helpen met kleding wassen en het klaarmaken van de eetzalen.

Op deze locatie zijn sinds januari 2017 bijna tien vrijwilligers actief. Zij zetten zich gedurende een aantal uur per week in. Zou jij je ook deze kwetsbare doelgroep willen ondersteunen? Bekijk dan hier de vacature.