Vrijwilligers verbinden

De Vrijwilligersdag

Jaarlijks organiseert Venzo de Vrijwilligersdag, een dag waarop we de vrijwilligers en maatschappelijke organisaties in het zonnetje zetten.