Vrijwilligers verbinden

VAZO

VAZO is de bedrijvenvereniging van Amsterdam Zuidoost. Meer dan tweehonderd lid-bedrijven zijn bij deze vereniging aangesloten. VAZO en Venzo slaan samen de brug naar een Zuidoost Community met als doel elkaar helpen en ondersteunen ten gunste van de bewoners en bedrijven. Een bijzondere samenwerking waar iedereen gebruik van kan maken en waar iedereen aan kan deelnemen. Beide organisaties zien het als een nieuwe verantwoordelijkheid die past in de moderne tijd van zelfredzaamheid, integratie en vooral creatieve samenwerkingsverbanden!

VAZO en Venzo, twee verschillende werelden die elkaar gevonden hebben en de samenwerking in 2017 zijn aangegaan. We hebben de handen ineen geslagen op het gebied van maatschappelijke thema’s, zoals integratie van statushouders, het leveren van stageplaatsen en het invullen van vrijwilligerswerk in het bedrijvengebied Zuidoost. Ons doel is daarbij een brug te vormen tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Samen hebben we een groot bereik en met deze samenwerking willen we zorgen

 

dat de partijen elkaar beter weten te vinden en samen gaan werken.

Daarnaast staan we open om van elkaar te leren door met elkaar in gesprek te gaan en kennis met elkaar te delen over wat er allemaal gebeurt in Amsterdam Zuidoost op het gebied van de mensen die we wonen en de mensen die er werken.

Organisaties in the picture bij VAZO

VAZO brengt verschillende vrijwilligersorganisaties in het stadsdeel onder de aandacht van haar leden. Tal van bedrijven zoeken goede doelen in Zuidoost die ze kunnen steunen, ofwel door inzet van mankracht of door het doneren van geld. VAZO zoekt het dichtbij, want veel vrijwilligers/organisaties in Zuidoost hebben hulp nodig. VAZO neemt onder andere de rol van intermediair hierin aan.

Organisaties hebben soms hulpvragen waar het bedrijfsleven antwoorden op heeft. Bedrijven willen zich maatschappelijker inzetten, maar weten niet altijd hoe. VAZO en Venzo brengen vraag en aanbod bij elkaar. In dat kader presenteren we drie organisaties die actief zijn in Amsterdam Zuidoost. Deze organisaties kunnen op diverse gebieden hulp gebruiken.

De hulpvraag varieert van behoefte aan spullen tot helpende handjes en van een boekhoudprogramma tot een dagje met kinderen naar een museum. Lees de profielen van de organisaties, waar de betrokken personen zich met hart en ziel inzetten voor hun kwetsbare medemens.