Algemeen lid

Ray Blinker

Algemeen lid

Ray Blinker

Sinds 2013 ben ik bestuurslid bij Venzo.
Vrijwilligerswerk dient een algemeen en maatschappelijk belang. Vrijwilligerswerk is een belangrijke factor in onze huidige samenleving, daarom maak ik mij verdienstelijk met de zorg om de ander. Ik voel me dan ook trots als ik iets voor mijn medemens kan betekenen en hoop dat anderen dat ook doen.

“Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen.”