Sociaal Makelaar

Nannette Sibinga

Sociaal Makelaar

Nannette Sibinga

Sinds september 2016 werk ik als organisatieadviseur voor Venzo. Ik ondersteun organisaties bij uiteenlopende zaken zoals subsidieaanvragen, fondsenwerving en vrijwillige inzet. Ik denk graag mee over thema’s binnen het sociaal domein en schuif regelmatig aan bij bijeenkomsten over het maatschappelijk middenveld van partners en gemeente Amsterdam. Daarnaast coördineer ik het project Netwerk Gepensioneerde Professionals Nederland.

Als vrijwilliger heb ik gewerkt met ex-gedetineerden, dak- en thuislozen en vluchtelingen. Dankzij mijn ervaringen weet ik hoe belangrijk het is om vrijwilligers zich welkom en gewaardeerd te laten voelen. Bij Venzo hoop ik een steentje te mogen bijdragen aan deze doelstelling!

werkdagen: maandag t/m donderdag.
n.sibinga@venzo.co.nl

Lees hier een interview met Nannette.