Vrijwilligers verbinden

Juliet Afari

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als HR medewerker bij een advocatenkantoor in Amsterdam en daarnaast ben ik moeder van twee kinderen.

De eerste keer dat ik in aanmerking kwam met vrijwilligerswerk was in de kerk. Werken met kinderen tijdens zondagschool, langsgaan bij zieken en ouderen, penningmeester en zo gaat mijn lijst wel door. Naast de kerk heb ik elf jaar met veel plezier gewerkt bij Stichting Fido. Dit was een organisatie die zich inzette voor kinderen met een achterstand op de basisschool. Elke donderdag gaven wij vrijwillig huiswerkklasbegeleiding, maar ook jaarlijks een culturele uitje hoorde hierbij en tot slot wanneer nodig konden ouders ons ook inzetten als vertaler bij ouderavonden.

Maatschappelijk betrokken zijn bij de samenleving, het helpen van anderen en een bijdrage leven is voor mij vanzelfsprekend. Zolang ik de energie en tijd voor heb, zal ik mij altijd blijven inzetten.

Sinds september 2013 ben ik een toegewijd bestuurslid bij Venzo. Ik ben dankbaar dat ik deel mag uitmaken van deze organisatie, een platform dat vrijwilligers in verbinding brengt met de juiste mensen en bedrijven en daarbij ook ondersteuning kan bieden.