huiselijk geweld en kindermishandeling

Vrijwilligers verbinden

Huiselijk geweld & kindermishandeling

Weet jij wat je moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld & kindermishandeling (HGKM)? Hoe handel jij bij signalen? HGKM is een lastig thema, maar het is van wezenlijk belang om het aan te pakken.

 

 

Wij proberen ons steentje bij te dragen aan de terugdringing van HGKM door scholing over en bekendmaking van dit thema. We willen via ons netwerk aan organisaties in gesprek gaan met sleutelfiguren die huiselijk geweld kunnen signaleren. Met hen onderzoeken we de vragen over dit thema, zodat we in samenwerking bijdragen aan de preventie van HGKM. Wij ondersteunen en informeren hen met onze kennis.

Daarnaast willen een aantal activiteiten aanbieden:

Contactpunten in de wijk voor ontmoeting, intervisie en coaching. We gaan wekelijks op plekken in de buurt zitten om beter aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van de aandachtsfunctionarissen. We denken daarbij aan buurtplekken zoals buurtwerkkamers, buurthuizen en andere openbare ruimtes. Dat zijn locaties waar bewoners en mensen uit organisaties van informele zorg en welzijn én van formele organisaties elkaar vaker ontmoeten en informatie uitwisselen.

Deskundigheidsbevordering en verdieping om de vrijwillige aandachtsfunctionarissen beter toe te rusten om hulpvragers te ondersteunen geven we voorlichting en training op relevante thema’s en waar nodig aansluitend bij de gebiedsaanpak.

Belangenbehartiging vrijwillige aandachtsfunctionarissen: zoals verzekering, eventuele onkostenvergoeding en heldere afspraken over verdeling van taken bij het ondersteunen van hulpvragers. Bovendien zet Venzo zich in om de positie van vrijwillige aandachtsfunctionarissen te versterken, zodat zij zich meer gewaardeerd en gehoord voelen.

Basiscursus voor nieuwe vrijwillige aandachtsfunctionarissen om hen op te leiden voor hun toekomstige rol ter ondersteuning van hulpvragers in hun omgeving. Daarbij leren ze onder andere hun eigen grenzen te bewaken en niet op de stoel van de professionele hulpverlener te gaan zitten.

Wil je meer horen over dit project en/of samenwerkingsmogelijkheden verkennen?

Neem contact op met Sheela Vyas, adviseur Huiselijke Geweld / Kindermishandeling. Via s.vyas@venzo.co.nl, 020 760 11 70 of 06-54635648.

.