Vrijwilligers verbinden

Onze diensten

Je kan bij ons terecht als je vrijwilligerswerk zoekt. Of wanneer je organisatie een nieuwe vrijwilliger nodig heeft. Ook bieden wij informatie, advies en ondersteuning aan organisaties die werken met of voor vrijwilligers en bewoners die bewonersinitiatieven of activiteiten willen ondernemen. Ook bedrijven kunnen bij ons terecht voor verbindingen.

Wil je ook gebruik maken van onze diensten? Schrijf je dan in of kom bij ons langs op kantoor voor een fijn gesprek.

Werving, selectie & bemiddeling

Venzo bevordert en versterkt als verbindingsplatform voor maatschappelijke inzet de participatie van burgers. Dat houdt in dat we bewoners en organisaties op een efficiënte en effectieve wijze met elkaar verbinden. Door onze persoonlijke benadering kunnen wij hun specifieke behoeften achterhalen. We kijken samen met beide partijen welke wensen er zijn en maken de match. Tijdens en na het vrijwilligerswerk, houden we contact met de beide partijen, om te zorgen dat iedereen tevreden is.

Vacaturebank

Op onze vacaturebank tonen we de meest actuele vacatures van organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers. Vraag en aanbod komen hier samen. Organisaties plaatsen vacatures en vrijwilligers reageren hierop. Kijk regelmatig op de vacaturebank, wekelijks komen er nieuwe vacatures bij!

Informatie, advies en ondersteuning

Venzo brengt vrijwilligerswerk onder de aandacht en geeft dagelijks informatie, advies en ondersteuning aan (potentiële) vrijwilligers, organisaties, overheid en bedrijfsleven op het gebied van vrijwilligerswerk.

We bieden vrijwilligers een mogelijkheid om een werkplek te vinden en helpen organisaties met hun zoektocht naar vrijwilligers. Als vrijwilligersorganisatie kun je ook voor allerlei vragen komen te staan op het gebied van vrijwilligerswerk.

Je kan dan een beroep op ons doen om je te helpen met deze vragen. Wij geven bijvoorbeeld advies als het gaat over vrijwilligersbeleid, projectplannen en/ of -begrotingen maken, stichting of vereniging worden. Als verbindingsplatform weten wij wat er in het veld speelt. Zoek je samenwerking bij de uitvoer van een project, bijvoorbeeld met een andere organisatie, een bedrijf of een school? Wij adviseren hierin en brengen je graag in contact met nieuwe samenwerkingspartners.

Deskundigheidsbevordering

Via de burgeracademie helpen we vrijwilligers, burgers en organisaties te werken aan hun deskundigheid. We bieden workshops, cursussen en informatiebijeenkomsten aan op verschillende gebieden. Dit aanbod helpt in de uitvoering van vrijwilligerswerk of bij het werken met vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan een cursus Effectief communiceren op de werkvloer, een workshop EHBO of een informatiebijeenkomst op het gebied van de veranderende subsidiewetgeving.
Venzo verzorgt dit aanbod in samenwerking met partners, maar ook burgers en organisaties kunnen een aanbod verzorgen. Bewoners en organisaties worden in staat gesteld om op een simpele wijze hun kennis, kunde en ervaringen met elkaar te delen.

Belangenbehartiging

Venzo brengt de gemeenschappelijke belangen, problemen en behoeften van vrijwilligers en organisaties bij de lokale, provinciale en landelijke overheid en steunfuncties onder de aandacht. Op deze wijze is Venzo een spreekorgaan als het gaat om de belangen van deze doelgroep.

Projectontwikkeling & -uitvoering

Venzo ontwikkelt, implementeert en voert diverse lokale en stedelijke projecten uit in opdracht van diverse opdrachtgevers. Daarnaast ontwikkelen we projecten op basis van wat we uit het veld zien en horen en onze kerntaken. Zo hebben we projecten gericht op het verbinden van het maatschappelijk veld en bedrijfsleven of het helpen van vrijwilligers aan regulier werk. Lees hier meer over onze projecten.

Netwerkvorming & coördinatie

Venzo ondersteunt initiatieven die samenwerking en ontschotting tussen groepen en instellingen bevorderen, omdat we vinden dat dit de integratie en participatie van burgers in de samenleving stimuleert. Dit doen we onder andere door te inventariseren waar behoefte is aan samenwerking en door het onderling verbinden van vrijwilligers, organsiaties, overheid en het bedrijfsleven. Overal is wel een gemeenschappelijk thema, perspectief of probleem te vinden op basis waarvan samengewerkt kan worden. Op deze wijze kan betere afstemming en ondersteuning op het gebied van vrijwilligerswerk plaatsvinden.