Jouw kennis en ervaring delen is goud waard!
Doe je ook mee?

Veel professionals gaan met pensioen of zijn dat reeds. Tegelijkertijd zijn er veel (zelf)organisaties in Amsterdam Zuidoost die zich inzetten voor het welzijn van de burgers. Het Netwerk Gepensioneerde Professionals Zuidoost is in het leven geroepen om deze twee groepen samen te brengen.

Het Netwerk Gepensioneerde Professionals Zuidoost (NGPZ) staat voor:
• Kennis en ervaring doorgeven aan de jongere generaties en
• Als organisatie, stichting, maatschappelijk initiatief of individu versterking krijgen van een ervaren en kundige gepensioneerde professional.

Het NGPZ verbindt de gepensioneerde professionals en organisaties op persoonlijke wijze.

Informatie voor gepensioneerden
Op basis van individuele gesprekken levert Venzo maatwerk. Er worden projecten gezocht die aansluiten bij de voorwaarden, voorkeur, professionele achtergrond en kunde van de gepensioneerde professional.

Tijdens het intake gesprek komen de volgende zaken aan de orde:

• Loopbaan
• Behoefte aan soort en niveau vrijwilligerswerk
• Uitleg over de soorten organisaties die Venzo in haar bestand heeft
• Oriëntatie op mogelijke nieuwe initiatieven die samen met leden van het NGPZ ontwikkeld kunnen worden.

Samen met de gepensioneerde wil Venzo verder gaan kijken naar nieuwe mogelijkheden om kennis en ervaring over te dragen van oud naar jong.

Venzo streeft er naar dat het geboden vrijwilligerswerk betekenisvol is!

Informatie voor organisaties
Voor een goede match is het van belang om de wensen, verwachtingen en organisatiecultuur in beeld te brengen. Deze worden tijdens een gesprek met een organisatieadviseur van Venzo in kaart gebracht.

De gepensioneerden zijn bereid zich op verschillende terreinen als vrijwilliger in te zetten.

Onder de gepensioneerden zijn bijvoorbeeld uitstekende schrijvers van projectplannen en evaluaties te vinden. En ook organisatieadviseurs of potentiële bestuursleden. Zij hebben hun loopbaan afgesloten in onder andere de volgende branches:

• Bankwezen
• Architectuur en Planologie
• Olie­industrie
• Gezondheidszorg
• Management
• Overheid
• Electrotechniek

NGPZ.NL
NGPZ wordt gefaciliteerd door Venzo, het verbindingsplatform voor vrijwilligerswerk in Amsterdam Zuidoost.
voor gepensioneerde professionals
voor organisaties

Vul hier uw gegevens in:

Vul hier uw gegevens in:

Volg het NGPZ via Facebook
Op de NGPZ pagina op facebook worden regelmatig nieuwe berichten gepost en matches die gemaakt geetaleerd.

Kijk op www.facebook.com/hetngpz en volg ons.